The building designed by Pavel Janák is a typical example of the generous mass architecture of the First Republic, which is based on a rational layout and constructional use of ferro-concrete but also influenced by a rich tradition of handicraft with a number of intricate details.

 

  • Location

  • Prague 1, New Town
  • Realization

  • 2006
  • Project works

  • 2005 - 2006

This is indeed a complete structure which cannot be amended, only complemented. The basic principle of interior built-in structures was therefore the use of different materials and construction details. Work with glass and wood is essential, also evoking the idea of an office. It concerns ideas of transparency and humaneness and an architectural aspiration to create a modern and inspirational environment of communication and public service.

Objekt na parcele č. 718, k.ú. Nové Město (dnes po č.p. 35 jungmannova) byl zbudován na přelomu 20. a 30. let 20. století na místě nekolika domů jako administrativní budova pro generální ředitelství Škodových závodů v Plzni. Autorem návrhu byl prof. Pavel Janák, autorem prováděcího projektu a dodavatelem stavby stavební firma Nekvasil z Karlína. Celá stavba byla dokončena kolem roku 1926 a následně upravována až do 30. let, zejména úpravou nároží Jungmannova – Charvátova, kde své místo našel autosalon. Na první etapu později navázala dostavba druhé části na parcele č. 719, k.ú. Nové Město (dnes pod č.p. 41 Charvátova), která byla dokončena kolem roku 1938, počítáme-li do stavby i úpravu druhého suterénu pro potřeby protiletadlového krytu, který nechává Škoda budovat pravděpodobně v souvislosti s nástupem fašismu. Již ve své době se jednalo o velkorysé stavební dílo, zastavěná plocha je cca 5 000 m2, při dvou podzemních a sedmi nadzemních podlažích je celková užitná plocha téměř 28 000m2. Dispozičně jsou tyto plochy organizovány kolem dvou vnitřních dvorů tak, aby počet prostor bez přirozeného osvětlení byl minimalizován a aby zároveň docházelo k optimálnímu provětrávání.

Do nadzemních podlaží jsou situovány kancelářské prostory, v podzemí nacházíme technické a provozní zázemí, archivy, rozsáhlý trezor a již zmiňovaný kryt. Vertikálně je budova obsluhována 7 schodišti a 14 výtahy.

  • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

  • Invoicing

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
VAT: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
VAT: CZ07239033

  • Contact
  • Follow us