Architektura a urbanismus

Projektová činnost jako komplexní pochopení

Projektová činnost jako komplexní pochopení problému a jeho řešení v duchu věcného záměru a podmínek, které provázejí proces vzniku domu od myšlenky a konceptu po jeho dokončení a užívání.

ARCHITEKTONICKÉ A PROJEKČNÍ SLUŽBY

 

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

příprava investičního záměru a podklady projektu
analýza záměru, optimalizace prostorového a funkčního řešení

 

FÁZE STUDIE PROJEKTU

architektonická studie projektu – dle požadavků zadavatele a v souladu s honorářovým řádem ČKA

 

FÁZE ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

projektová dokumentace – dle požadavků zadavatele a v souladu s honorářovým řádem ČKA
spolupráce s manažerem projektu
koordinace s místními úřady a institucemi vč. zajištění jejich vyjádření

 

FÁZE REALIZACE STAVBY

prováděcí dokumentace
autorský a technický dozor
výkresy skutečného stavu

31/03/2020

  • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

  • Fakturace

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
DIČ: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
DIČ: CZ07239033

  • Kontakt
  • Sledujte nás