Jeden s nejstarších městských prostorů pojmenovaný podle Anenského kláštera řádu dominikánek, který sem byl přenesen v roce 1313. Prostor je definován průčelím řady významných domů, kromě budovy bývalého konventu to jsou Milevský dům historicky známý jako Divadlo Na Zábradlí, a především severní cíp objektu č.p. 208, Paláce Pachtů z Rájova. Náměstí je průnikem ulic Anenské, Stříbrné, Zlaté a ulice Na Zábradlí. Anenské náměstí sloužilo výhradně jako parkoviště. Prostor nebyl užíván způsobem, který by odpovídal jeho významu a poloze. Novým konceptem bylo vytvořit víceúčelový prostor v blízkosti významných budova Pachtova paláce a Divadla Na Zábradlí, regulovat parkování tak, aby okolní domy měly prostor a nebyly vizuálně zastíněny.

  • Lokalita

  • Praha 1
  • Projektové práce

  • 2016

Důraz je kladen na významná propojení – nástup do divadla Na Zábradlí, průchod pasáží do dvora Pachtova paláce a vstup do Stříbrné uličky. Vzniká celkem 23 stání, s výjimkou dvou jsou všechna kolmá. V projektu je uvažováno s využitím náměstí pro příležitostné akce, hudební produkce spojené s dramaturgií Divadla Na Zábradlí, víkendové sezónní trhy propojené s programem ve dvoře Pachtova paláce a Jiráskova domu a další.

  • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

  • Fakturace

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
DIČ: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
DIČ: CZ07239033

  • Kontakt
  • Sledujte nás