První zmínka o Augustově tiskárně v Litomyšli pochází již z roku 1493. V průběhu jejího života se vzhled budovy měnil dle potřeb majitelů a provozu tiskárny. K největším změnám došlo začátkem 20. století, kdy byl k původnímu objektu přistaven třípodlažní objekt. V posledních letech se objekt nevyužíval.

V rámci studie na rekonstrukci Augustovy tiskárny a její konverzi na galerii výtvarného umění jsme navrhli původní objekt očistit a zrekonstruovat bez větších zásahů do konstrukcí a dispozice budovy. Galerii pak rozšířit do přístavby, která navazuje na dostavbu z 20. století a dává místu novou dynamiku směrem do přilehlých volných pozemků navazujících na klášterní zahrady.

Jedná se o projekt zpracovaný na základě poptávky soukromým investorem.

  • Projektové práce

  • 2018 - 2019
  • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

  • Fakturace

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
DIČ: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
DIČ: CZ07239033

  • Kontakt
  • Sledujte nás