Objekt je budován v místě bývalého vlakového překladiště Praha – Bubny, na kterém v budoucnu vznikne nová čtvrť. Záměrem investora je, aby právě tato lokalita reprezentovala principy udržitelnosti a ekologie v měřítku rozsáhlé polyfunkční zástavby. Výukové a předváděcí centrum je vlastně učebnicí postupů, konstrukčních řešení a technologií, které lze pod tyto pojmy zahrnout. Pavilon bude sloužit jako prezentace budoucí výstavby i jako školící centrum pro širokou veřejnost. Dispozičně je proto rozdělen na dvě části – konferenční plochu s „otevřenou“ technickou místností a zázemí pro zaměstnance. Mezi oběma je do středu půdorysu vloženo atrium – světelná ozeleněná studna technologicky navržená zároveň jako kořenová čistička.

NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI – POPIS SYSTÉMU

Objekt bude opatřen zelenou střechou, která snižuje množství odvedených dešťových vod. Dešťové vody budou soustředěny
v nadzemní nádrži, která bude opatřena přepadem do kanalizačního systému či povrchovým vsakem. V zimním období bude nádrž vypouštěna, popř. bude důkladně izolována a vytápěna např. otopným drátem na kladné tepelné hodnoty.

Voda soustředěná v betonové nádrži bude využívána pro zalévání zeleně a splachování WC. Nádrž o objemu 12 m3 v případě pouze splachování WC umožní chod WC na 40 dní. Při souběžném zalévání zeleně a splachování záchodů to bude méně v závislosti
na množství zalité zeleně.

Solární systém – ohřev TUV – K využití solární energie pro ohřev TUV budou použity 2 deskové výkonné solární panely s ovládáním
a regulací kompletní solární stanicí a s napojením na solární zásobník. Zásobník bude umístěn v tech. místnosti. Dohřev TUV bud proveden el. topnou patronou v zásobníku. Vytápění (zima)
a chlazení (léto) bude provedeno systémem VRVIII-S s tepelným čerpadlem s invertorem. Venkovní jednotka bude umístěna buď na střeše nebo na severní straně fasády u technické místnosti.
Podpora vytápění v zimním období (trombeho stěna)
Větrání – bude zajištěno samostatnou VZT jednotkou s rekuperací tepla s protiproudým rekuperačním výměníkem s vysokou účinností až 80%. Dohřev vzduchu bude proveden el. dohřívačem.

  • Lokalita

  • Praha, Bubny
  • Projektové práce

  • 2008
  • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

  • Fakturace

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
DIČ: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
DIČ: CZ07239033

  • Kontakt
  • Sledujte nás