Navrhované bytové domy v lokalitě Na Farkáně v Radlicích, mezi ulicemi U Slévárny a Na Vysoké I, jsou situovány na pomezí koncentrované zástavby při ulici Radlická a zástavbou viladomů a bytových domů z různých časových období umístěných na jižním svahu směrem k ulici Peroutkova.

  • Lokalita

  • Praha 5
  • Projektové práce

  • 2007-2013

V obou případech se jedná o zástavbu městského typu, chceme-li převést tento výraz do metodiky územního plánu, pak o zástavbu oscilující mezi koeficienty D – F. Snad i proto je návrh domů na pozemku, který je navíc situován v terénní depresi, doprovázen snahou přiblížit se v místě obvyklé výstavbě. V praxi to sice znamená úpravu míry využití území, zároveň ale výstavbu smysluplného bydlení v tradiční lokalitě.

Z výše uvedeného vychází také architektura dvojice domů umístěných ve svahu. Neformálně členěné fasády, usazení v záměrně členitém terénu, důraz na detail a dostatek zeleně. Měřítko, které odkazuje k patrovým viladomům z počátku 20. století.  Snaha dokázat, že i při relativně intenzivně využitém území lze vytvořit kvalitní obytný celek.

  • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

  • Fakturace

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
DIČ: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
DIČ: CZ07239033

  • Kontakt
  • Sledujte nás