Nárožní budova na Poděbradské kolonádě je ve známé a klidné centrální části města. V současnosti zavřený Hotel Orfeus vznikl z původně dvou samostatných objektů – penzionu Tatra a hotelového objektu Orfeus obráceného do kolonády.

 • Lokalita

 • Náměstí T. G. Masaryka, Poděbrady
 • Realizace

 • 2015 - 2017
 • Projektové práce

 • 2014 - 2015
 • Spolupráce na projektu

 • Marek Tichý
 • Štěpán Macura
 • Ema Zábojová
 • Pavlína Ilko

Nárožní budova na Poděbradské kolonádě je ve známé a klidné centrální části města. V současnosti zavřený Hotel Orfeus vznikl z původně dvou samostatných objektů – penzionu Tatra a hotelového objektu Orfeus obráceného do kolonády.

Původně dva objekty v návrhu opět funkčně rozdělujeme. V objektu dřívějšího penzionu Tatra jsou navrženy byty. Hmotově zůstává dům nezměněn, jako vstup se využívá původní služební vstup z ulice Tyršova.

Objekt nového hotelu zůstává náplní stejný, ale zvyšuje se již nedostatečný standard. Zároveň se také odstraňuje krov hotelu a přidávají se nová dvě patra. V posledním pátém ustupujícím podlaží je velký byt.

Do parteru kolonády vystupuje zimní zahrada nově navrhované restaurace v přízemí, která je brána jako další samostatná funkční jednotka, nezávisle na hotelu.

 • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

 • Fakturace

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
DIČ: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
DIČ: CZ07239033

 • Kontakt
 • Sledujte nás