Projekt navazuje na studii „Park Kampa“ vypracovanou Atelierem zahradní a krajinářské tvorby. Základní členění parku a charakter vstupů vychází ze současného stavu a modifikuje ho na základě historických reminiscencí. Součástí návrhu je nejen kompletní rekonstrukce komunikací, veřejného osvětlení a mobiliáře parku, ale i nové sadové úpravy a doplnění či nahrazení některých prvků v intravilánu parku – nová lávka přes Čertovku či brána u Nosticova divadla.

  • Lokalita

  • Praha 1
  • Projektové práce

  • 2009 - 2012

Podkladem projektu je zadání investora, MČ Prahy 1, jehož součástí byla i studie „Park Kampa“ vypracovaná Atelierem zahradní a krajinářské tvorby, Ing. Z. Sendler, Ing. V. Babka. 11/2005. Na tuto studii projekt přímo navazuje.
Základní členění parku a charakter vstupů vychází ze současného stavu a modifikuje ho na základě historických reminiscencí. Severní a jižní prostor parku je řešen s vazbou na město a svojí dimenzí nabízí komfortní přístup pro pěší, začleňuje uvažované cyklistické propojení a umožňuje řízený vjezd dopravní obsluhy, hasičů, sanitek, policie apod. Tato plocha není jen komunikací, ale má charakter promenády, bulváru s parkovým mobiliářem a může být doplněna výtvarnými díly a sloužit jako otevřená galerie s programovou vazbou na expozici v Sovových mlýnech.Prostorově je páteřní komunikace tvořena jemnou křivkou začleňující jednotlivé objekty do zpevněné plochy, částečně respektující původní vedení přístupové cesty k Sovovým mlýnům. Nástupní prostor u pomníku L. Dobrovského je prostorově upraven pro případný pobyt více lidí (např. v návaznosti na veřejné akce konané na přilehlém náměstí). Kolem pomníku je navržena mlatová, dobře odvodněná plocha.

Prostorově je páteřní komunikace tvořena jemnou křivkou začleňující jednotlivé objekty do zpevněné plochy, částečně respektující původní vedení přístupové cesty k Sovovým mlýnům. Nástupní prostor u pomníku L. Dobrovského je prostorově upraven pro případný pobyt více lidí (např. v návaznosti na veřejné akce konané na přilehlém náměstí). Kolem pomníku je navržena mlatová, dobře odvodněná plocha.

Cesta podél Čertovky je mírně rozšířena na 5m. Okolo objektu č.p. 418 je zpevněná plocha zvětšená pro případné venkovní aktivity související s budoucím využitím domečku. Jednotlivé příčné spojnice jsou navrženy v šířce 3 m. U některých je upraveno trasování tak, aby evokovalo původní dělení na jednotlivé zahrady. Střední cesta mezi areálem Sokola a Sovovými mlýny je ponechána v původní trase. Stejně tak zůstává cesta spojující park s Nosticovou zahradou. Cesta pod ní je oproti současnému stavu přeložena jižněji na spojnici Sovových mlýnů a objektu č.p. 418, kde na ni naváže plánovaná nová lávka přes Čertovku. Lávka se nachází u Malého Nosticova divadla a ústí právě vedle stávajícího jednopodlažního „domečku“, k jehož rekonstrukci viz dále v textu. Konstrukce nové lávky je ocelová, lávky bude ze všech pohledových stran opláštěna dřevěným obložením, tak aby výsledným dojmem byl štíhlý, moderní prvek s pohledovým uplatněním dřeva a oceli
V jižní části parku je přidána cesta spojující stávající most a rybářskou restauraci.Tato cesta vychází z historické situace, původně dělila zahrady Huťskou a Vchynského a je patrna na všech historických plánech (Huber, Herget, Jüttner) i na Langweilově modelu. Tato část parku je členěna čtvercovým rastrem cestiček z kamenných desek v reminiscenci na členění bývalého sadu v Huťské zahradě. Rastr je doplněn výsadbou okrasných ovocných stromů.

Dispozice Nosticovy zahrady zůstává v podstatě beze změny, pouze na břehu Čertovky je navrženo intimní zákoutí s lavičkami oddělené od zbytku zahrady živým plotem. Ve středu zahrady bude umístěna nová fontána, přístupové cesty na křížové dispozici budou z kamenných šlapáků v trávě. Ostatní cesty v zahradě budou vydlážděny kamennou dlažbou.Součástí projektu je i rekonstrukce objektu č.p. 418, který je nemovitou kulturní památkou. Jedná se o část bývalé saly terreny Michnovského paláce z 2. pol. 17. století. Ta byla v 19. století přestavěna na zahradní domek.

  • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

  • Fakturace

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
DIČ: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
DIČ: CZ07239033

  • Kontakt
  • Sledujte nás