Na Poříčí – revitalizace městské obchodní třídy. Myšlenka obnovy této významné městské osy vznikla již v roce 2009. Po letech diskuzí o zadání a konečné podobě ulice byl zadán projekt architektonické kanceláři TaK Architects, která se na definici změn významně podílela. V roce 2021 byla dokončena dokumentace pro územní a stavební řízení a aktuálně probíhá proces projednání.

Pokud vše půjde dobře, mohla by být příslušná povolení vydaná na počátku roku 2022 s tím, že předpokladem je přímé navázání realizace investičního záměru (zdroj: časopis JEDNA, měsíčník Městské části Praha 1, duben 2021).

  • Lokalita

  • Praha 1
  • Projektové práce

  • 2009

Ulice Na Poříčí je historicky jedním z nejvýznamnějších městských bulvárů, při kterém vznikaly významné stavby, paláce pro obchod, kulturu a veřejnou správu, které jsou dodnes ikonami moderní architektury. Smyslem plánované obnovy je podtrhnout výjimečnou hodnotu místa, upravit a doplnit parter tak, aby se zde vyloučily dopravní kolize a zvýšila se pobytová hodnota celé lokality. Důraz je kladen na pohyb pěších, rozšíření chodníků, doplnění zeleně, osvětlení, mobiliáře a vodních prvků. Současně dojde ke značné redukci dopravních toků, zejména tranzitních. Ty budou převedeny do okolních ulic. Celkové zklidnění a obnovení obchodního a společenského prostředí by měla doplnit samostatně koncipovaná vrstva městského výtvarného umění. Projektu revitalizace se kromě Městské části Praha 1 a Hl.m.Prahy intenzivně věnuje také iniciativa GoFlorenc, kterou podporují významné podnikatelské skupiny, Hospodářská komora Prahy 1 i obyvatelé místa. To všechno je příslibem, že projekt jehož vznik provázela dlouhodobá a zodpovědná participace při hledání konečného řešení bude v dohledné době realizován.

  • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

  • Fakturace

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
DIČ: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
DIČ: CZ07239033

  • Kontakt
  • Sledujte nás