Architektonická a urbanistická práce, která je součástí programu rehabilitace středu města vyhlášeného zastupitelstvem pro období 2002 – 2010. Cílem je vtisknout architektonickou podobu místu devastovanému asanacemi v uplynulých desetiletích a oživit život v centru Čelákovic. V uplynulých letech byly postupně realizovány rozsáhlé rekonstrukce městského parteru spojené s úpravami vozovek a veřejných ploch, zaměřené především na vytvoření příjemného a obytného prostoru. Hlavnímu konceptu – vtisknout městu lidské měřítko, je realizován s použití výrazových prostředků, jakými jsou práce s plochou a zelení, přírodními materiály i osvětlením. Vrcholem celé práce je připravovaná rekonstrukce náměstí 5. května a navazující rehabilitace území Za Kovárnou s výstavbou městské knihovny.

  • Lokalita

  • Čelákovice
  • Realizace

  • 2012
  • Projektové práce

  • 2002 - 2012
  • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

  • Fakturace

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
DIČ: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
DIČ: CZ07239033

  • Kontakt
  • Sledujte nás