Cílem je vytvoření obytné čtvrti, která bude více rozvojem města než příměstskou obytnou zónou. Základní komunikační kostra tak bude mít jasně členěnou hierarchii, koncept uvažuje se zbudováním veřejných a poloveřejných prostorů, koridory pro pohyb pěších a veřejnou zeleň. v těžišti budoucí zástavby jsou plochy pro občanskou vybavenost a komerci doplňující funkci bydlení v souboru i přilehlém sídlišti.

  • Lokalita

  • Čelákovice
  • Projektové práce

  • 2009 - 2010
  • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

  • Fakturace

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
DIČ: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
DIČ: CZ07239033

  • Kontakt
  • Sledujte nás