Veřejný prostor vymezený Mánesovým mostem, ulicí Cihelná a vltavským nábřežím je dnes spíše než parkem neorganizovanou plochou. V partii orientované k řece poněkud lépe upravenou a ozeleněnou, doplněnou mobiliářem, v partii přilehlé k objektu bývalé zbrojnice ale znehodnocenou četnými výšlapy a absencí kostry zeleně nebo architektonického členění. Obdobně působí i část orientovaná k Mánesovu mostu.

  • Lokalita

  • Praha 1
  • Projektové práce

  • 2017-2021
  • Klient

  • MČ Praha 1

A přesto se jedná o místo mimořádně atraktivní, cíl návštěv a zastavení obyvatel městské části. Zásadní proměnou má park projít po zbudování úseku páteřní cyklostezky procházející pod mostem směrem od Strakovy akademie a pokračující do ulice U Lužického semináře. To současně dává příležitost vtisknout prostoru jasnou organizaci a povahu. Stopa cyklstezky je spolu s vycházkovou trasou vedena po hraně vltavské náplavky, je lemovaná vzrostlou zelení a mobiliářem, její šířka poskytuje dostatečnou míru bezpečnosti souběžného provozu pěších I cyklistů. Díky této úpravě se daří zbytek parku vyčistit, scelit, doplnit vzrostlou zeleň i plochy pobytových trávníků. Vnitřní kostra tvořená úzkými cestami pro pěší pak podtrhuje rekreační charakter parku. Pro lepší přístup se kromě stávajících vstupů doplňuje i schodiště od paty mostu, naopak technickou zábranou se vylučuje průjezd parku pro cyklisty směrem od Klárova. Místo už nebude křožovatkou cest, ale plnohodnotným městským parkem v atraktivní lokalitě.

  • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

  • Fakturace

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
DIČ: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
DIČ: CZ07239033

  • Kontakt
  • Sledujte nás