Projekt řeší návrh polyfunkčního objektu do historického jádra obce Prosek. Řešený pozemek se částečně obrací k ulici Na Vyhlídce, která svým charakterem plnila historicky funkci návsi obce. Z provedené historické analýzy urbanizace řešeného prostoru vyplývá, že v minulosti byly předmětné parcely zastavěny a to nejen v jižní části přiléhající k prosecké návsi (původně dva domy, z nichž jihovýchodní sloužil jako hostinec), ale i v části západní přiléhající k úzké uličce, dnes U Proseckého kostela. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je navrhovaný objekt dostavbou na stavebním pozemku v duchu okolní zástavby.

  • Lokalita

  • Praha 9, Prosek
  • Projektové práce

  • 2016 - 2017
  • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

  • Fakturace

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
DIČ: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
DIČ: CZ07239033

  • Kontakt
  • Sledujte nás