Zadáním projektu je rekonstrukce teras, které historicky vznikly mezi dvěma objekty – čp. 225 a čp. 226 uzavírajícími uliční frontu Nerudovy ulice a rampou Pražského hradu.

  • Projektové práce

  • 2015 - 2016
  • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

  • Fakturace

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
DIČ: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
DIČ: CZ07239033

  • Kontakt
  • Sledujte nás