Tři novostavby rodinných domů se nacházejí v parku přiléhajícím k Volmanově Vile. Umístění přímo vychází z dendrologického průzkumu dřevin, který určil vzrostlé stromy nebo stromové skupiny vhodné k zachování. Ty svým rozmístěním prostory pro domy předurčily a nadále jej spoluvytvářejí. Domy jsou tak vklíněny do stávající parkové kostry.

  • Lokalita

  • Čelákovice
  • Realizace

  • 2008 - 2010
  • Projektové práce

  • 2003 - 2008

Dva jsou umístěny na severní terénní hraně pozemku, třetí je situován na palouku mezi jezírkem a rondelem z buků a svou výškou a kompozicí je nejvíce včleněn do organického parku.

Kompozičním i prostorovým základem domů je jednoduchá pravoúhlá hmota umístěná na okraj severního svahu parku, z níž se do stran rozbíhají svislé kamenné zdi, prostupující i do interiéru. Použitými materiály jsou dřevo, sklo a kamenné předstěny a zídky, které jsou pojítkem mezi nově postavenými domy i historickým objektem Volmanovy vily.

  • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

  • Fakturace

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
DIČ: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
DIČ: CZ07239033

  • Kontakt
  • Sledujte nás