Objekt, který vznikl podle návrhu Pavla Janáka je typickým představitelem velkorysé hmotné architektury 1. republiky, která je založena na racionálním půdorysu a konstrukčním užití železového betonu, ale je také zároveň ovlivněna bohatou tradicí uměleckého řemesla s množstvím komplikovaných detailů.

  • Lokalita

  • Praha 1, Nové Město
  • Realizace

  • 2006
  • Projektové práce

  • 2005 - 2006

Jedná se tak v podstatě o dokončené stavební dílo, které lze jen doplnit. Základním principem interiérových vestaveb se proto stalo použití odlišných materiálů a konstrukčních detailů. Podstatná je práce se sklem a dřevem, které zároveň navozují ideu úřadu. Jedná se o myšlenky transparentnosti a lidskosti, v rovině architektury o snahu vytvořit moderní a inspirativní prostředí komunikace a služby veřejnosti.

Objekt na parcele č. 718, k.ú. Nové Město (dnes po č.p. 35 jungmannova) byl zbudován na přelomu 20. a 30. let 20. století na místě nekolika domů jako administrativní budova pro generální ředitelství Škodových závodů v Plzni. Autorem návrhu byl prof. Pavel Janák, autorem prováděcího projektu a dodavatelem stavby stavební firma Nekvasil z Karlína. Celá stavba byla dokončena kolem roku 1926 a následně upravována až do 30. let, zejména úpravou nároží Jungmannova – Charvátova, kde své místo našel autosalon. Na první etapu později navázala dostavba druhé části na parcele č. 719, k.ú. Nové Město (dnes pod č.p. 41 Charvátova), která byla dokončena kolem roku 1938, počítáme-li do stavby i úpravu druhého suterénu pro potřeby protiletadlového krytu, který nechává Škoda budovat pravděpodobně v souvislosti s nástupem fašismu. Již ve své době se jednalo o velkorysé stavební dílo, zastavěná plocha je cca 5 000 m2, při dvou podzemních a sedmi nadzemních podlažích je celková užitná plocha téměř 28 000m2. Dispozičně jsou tyto plochy organizovány kolem dvou vnitřních dvorů tak, aby počet prostor bez přirozeného osvětlení byl minimalizován a aby zároveň docházelo k optimálnímu provětrávání.

Do nadzemních podlaží jsou situovány kancelářské prostory, v podzemí nacházíme technické a provozní zázemí, archivy, rozsáhlý trezor a již zmiňovaný kryt. Vertikálně je budova obsluhována 7 schodišti a 14 výtahy.

  • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

  • Fakturace

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
DIČ: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
DIČ: CZ07239033

  • Kontakt
  • Sledujte nás