Marek Tichý
Marek Tichý

Ing. arch. Marek Tichý

 • Autorizovaný architekt a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kterou absolvoval v roce 1995. V letech 1993 – 1994 studoval na škole architektury v Nantes a pracoval v Nantes a v Paříži v atelieru 3A Paris – Nantes, v letech 1995 – 2001 působil v atelieru SEA (Skupina ekologické architektury), v roce 2002 spoluzaložil architektonickou a inženýrskou kancelář Tichý & Kolářová a následně TaK Architects. Člen České komory architektů od roku 1999, Autorizace bez omezení oborů. Odborný asistent na Fakultě architektury od roku 2005.

Vzdělání

 • 1989–1995 Faculty architektury ČVUT
 • 1993 - 1994 Ecole d´architecture de Nantes, Francie, ateliér prof. Dilieu
 • 1991 1991 Faculte d´achitecture Lovain La Neuve, Belgie

Odborná činnost

 • od r. 2000 vlastní architektonická a inženýrská kancelář TaK
 • 1995 – 2001 SEA (Skupina ekologické architektury)
 • 1993 – 1994 3A Paris – Nantes (odborná pracovní stáž)
 • 2019 Konference Share Talks Prague, diskuzní příspěvek v sekci Budoucnost architektury
 • 2019 Přednáška v cyklu “Soudobí architekti”, KZ Domovina, Praha – Holešovice
 • 2019 Konference Masaryčka spojuje – obnova Masarykova nádraží a navazujcích částí města – vlastní přednášky na téma projektů Rekonstrukce a konverze historických objektů Masarykova nádraží, Revitalizace ulice Na Poříčí (Divadlo Archa)

Pedagogická činnost

 • od 2005 Fakulta Architektury ČVUT Praha, Ústav navrhování, atelier Suske_Tichý, odborný asistent

Monografie

 • Tothová, Tichý, Sedláková, Kurfurstová, Volmanova vila – klenot české meziválečné architektury, 2020
 • Tichý Marek/TaK Monografie 10 kroků, 10 zastavení , 2013
 • Tichý Marek/TaK, TaK15 Historická a současná architektura

Výstavy

 • 2019-2020 Historie a přítomnost Masarykova nádraží, Historická budova MN Praha
 • 2019 Prague:Next, současná modern architektura Prahy, Galerie Mánes
 • 2018 Přítomnost a budoucnost Prahy 1 – významné investiční akce 2011 – 2018 – Galerie 1, Praha
 • 2018 Prima sezona, vily v okolí Prahy – výstava NPÚ , Zámek Roztoky
 • 2018 Architektura ve službách 1.republiky – 100 vybraných staveb – výstava NPÚ ČR, NTK Praha
 • 2018 Architektura ve službách první republiky Středočeský kraj, Městská knihovna v Praze
 • 2017 TaK 15 - Historická a současná architektura – samostatná putovní výstava (Werichova vila, Obecní dvůr, Divadlo Na zábradlí)
 • Katalog výstavy Prima sezona
 • Katalog výstavy 24. ročníku STAVBA ROKU
 • Katalog výstavy Architektura ve službách 1.republiky – Sto podob nové doby
 • Katalog výstavy MČ PRaha 1 – Významné investiční akce MČ PRaha 1 2011 - 2018
People

Marek Tichý

Nikola Novotná

Klára Tichá

Jan Tomeš

Lukáš Soukup

Jana Kulíková

Magdalena Kurfürstová

Kateřina Štiborová Prausová

Sylva Lukášová-Černá

Markéta Brandová

Alžbeta Komorná

Šárka Kadeřábková

Jan Neubauer

 • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

 • Invoicing

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
VAT: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
VAT: CZ07239033

 • Contact
 • Follow us