Filozofie

Společná práce, jejíž výsledek musí být pro obě strany potěšením.

 

Je mnoho způsobů jak pojmenovat architekturu. Jako druh umění, technickou disciplínu o stavění nebo jako vytváření životního prostředí.
Pro nás je architektura zhmotněním myšlenky. Proměnou potřeb zadavatele, které fantazií architekta získávají obrysy a mění se v prostor. Ta jednoduše řečená teorie je ve skutečnosti příběh trvající měsíce a roky a jen budoucnost ukáže, jestli to všechno k něčemu bylo.

 

Tomu, kdo si je vědom odpovědnosti za dům, který tu po něm zůstane, chceme být průvodcem. Nenabízet jen invenci a fantazii, ale odbornou spolupráci po celou dobu. Partnerství při rozhodování o tom, co je nezbytné a co nutné není. Zastupování tam, kde je třeba ochránit jeho zájmy.

 

Ale především: váš dům je i naším dílem. Společná práce, jejíž výsledek musí být pro obě strany potěšením.