Architektura a urbanismus

Projektová činnost jako komplexní pochopení

Projektová činnost jako komplexní pochopení problému a jeho řešení v duchu věcného záměru a podmínek, které provázejí proces vzniku domu od myšlenky a konceptu po jeho dokončení a užívání.

ARCHITEKTONICKÉ A PROJEKČNÍ SLUŽBY

 

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

příprava investičního záměru a podklady projektu
analýza záměru, optimalizace prostorového a funkčního řešení

 

FÁZE STUDIE PROJEKTU

architektonická studie projektu – dle požadavků zadavatele a v souladu s honorářovým řádem ČKA

 

FÁZE ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

projektová dokumentace – dle požadavků zadavatele a v souladu s honorářovým řádem ČKA
spolupráce s manažerem projektu
koordinace s místními úřady a institucemi vč. zajištění jejich vyjádření

 

FÁZE REALIZACE STAVBY

prováděcí dokumentace
autorský a technický dozor
výkresy skutečného stavu

Vedení projektu

Vedení projektu je klíčovou činností

Práce na architektonickém díle je rozložená do měsíců a let.
Během této doby je proces výstavby ovlivňován mnoha vstupy, které je třeba průběžně vyhodnocovat a optimalizovat. Vedení projektu je klíčovou činností nezbytnou k úspěšnému dokončení.

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

identifikace cílů a strategií projektu
harmonogramy projektu
vyhodnocení rizik
sestavení a řízení týmu
schema odpovědností
řízení projektové fáze
nákladový dozor
monitoring průběhu
závěrečné vypořádání projektů
audit projektů

Řízení nákladů

Inspirovat investora a optimalizovat prostředky

 

Ke vzniku kvalitního architektonického díla patří i správně organizovaná investice. Naší ambicí je nejen inspirovat investora, ale prokázat proveditelnost záměru a optimalizovat vynaložené prostředky.

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

odhady nákladů

studie proveditelnosti

řízení nákladů a monitoring

změnová řízení

hodnotový management