Za Kovárnou je jedno z míst, které byly nebo budou postupně rekonstruovány v rámci obnovy a přestavby centra Čelákovic.
Úprava komunikační osnovy spojená s vytvořením spojky mezi Náměstím 5. května a ulicí Rybářská zahrnuje i výstavbu polyfunkčního městského domu. Převážnou část plochy zaujímá nová městská knihovna s informačním centrem, dále zde bude víceúčelový sál, ordinace lékařů a v horních podlažích bytové jednotky.

  • Lokalita

  • Čelákovice
  • Projektové práce

  • 2008 - 2009

Území Za Kovárnou je jedno z míst, které byly nebo budou postupně rekonstruovány v rámci obnovy a přestavby centra Čelákovic.
Úprava komunikační osnovy spojená s vytvořením spojky mezi Náměstím 5. května a ulicí Rybářská zahrnuje i výstavbu polyfunkčního městského domu. Ten je situován na severní stranu území, do pohledové osy z náměstí 5. května. Převážnou část z celkových 3300 m2 podlažních ploch zaujímá nová městská knihovna propojená s informačním centrem. Na pomezí obou funkcí vznikne středně velký sál vhodný pro výstavy, přednášky, koncerty a jiné společenské aktivity. Dispozice přízemí je navržena tak, aby jednotlivé provozy fungovaly samostatně a zároveň tvořily pestrou nabídku, soudobou mediatéku s přístupem ke vzdělání a informacím ve všech jejich podobách. Vlastní knihovna pak pokračuje ještě ve 2. patře, její celkově dispozičně velkorysé řešení je motivované snahou přiblížit se současnému trendu, kterým je dostatek prostoru pro jednotlivá oddělení a co největší plochy pro volný výběr knižních svazků. Doplňkovými funkcemi jsou disponibilní ordinace lékařů ve 2. patře a v horních podlažích umístěné bytové jednotky. Spojení funkcí je symbolicky vyjádřeno adicí a částečným prolínáním tří hmot, z nichž nejvýraznější je právě střední loď s fasádou z dřevěných lamel uvozující vstup do knihovny a městského informačního centra. Lamely jsou vedeny svisle s proměnlivými rozestupy, které umožňují plynulé přechody plného pláště v polotransparentní plochy naznačující přilehlé prostory (konferenční sál, balkony). Jsou ale zároveň průběžně vedeny přes všechna podlaží, aby podtrhly vysoký řád veřejné stavby a přerušeny vodorovnou linií jsou právě jen v místech vstupů do obou hlavních částí. Další dvě části jsou nižší, spolu s hlavní hmotou vytváří jednotný celek, přesto si ale každá jednotlivě ponechává vlastní členění fasád a rytmus okenních otvorů.

  • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

  • Fakturace

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
DIČ: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
DIČ: CZ07239033

  • Kontakt
  • Sledujte nás