Rozsáhlý objekt na Starém Městě vymezený ulicemi Králodvorská, Templová a Celetná, se dvěma vnitřními dvory a podlažní plochou cca 7000 m2 byl určen k celkové rekonstruci.

 

  • Lokalita

  • Celetná, Praha 1
  • Projektové práce

  • 2006 - 2007

Zadání, kterým je vybudovat hotel o cca 60 pokojích, v podstatě velmi dobře kopíruje původní dispoziční rozvrh. Kromě bytové funkce zažívá i jakousi renesanci parter a podzemí, kam se po několika staletích vrací provoz pivovaru, v představě dneška doplněný o expozici historie pivovarnictví v Praze. Z hlediska koncepce je asi nejzásadnější obnovení průchodu mezi ulicemi Králodvorská a Templová spojené s vytvořením pasáže s řadou komerčních prostor a pak také zastropení dvorů na úrovni 1.NP. V případě zadního severního dvora se jedná víceméně o účelovou vestavbu. V případě dvora většího je navrhováno subtilní skleněné zastřešení, které by opticky nezmenšilo prostor a naopak dalo vyniknout historickým partiím do dnešního dne skrytým.

Při návrhu byly důsledně pasportizovány všechny hlavní umělecko-řemeslné prvky, postup jejich oprav a doplňování bude nadále průběžně konzultován se zástupci NPÚ, resp. upravován dle restaurátorských záměrů. Chceme-li pojmenovat hlavní smysl rekonstrukce, dá se říci, že cílem je upravit dům do standardu odpovídajícímu 21. století, přizpůsobit klientele, pro kterou je určen a zároveň podtrhnout jeho historické zvláštnosti a architekturu. V širším rámci pak o zapojení domu do unikátní sítě pěších tahů a pasáží Starého Města.

  • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

  • Fakturace

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
DIČ: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
DIČ: CZ07239033

  • Kontakt
  • Sledujte nás