Mateřská škola v Čelákovicích je navržena pro celkem 84 dětí. Objekt s lokací v těsné blízkosti městského centra využívá pěší návaznosti na městský park i prostorovou vazbu na stávající areál Městského domu dětí a mládeže.

  • Lokalita

  • Čelákovice
  • Projektové práce

  • 2013 - 2014

Mateřská škola v Čelákovicích je navržena pro celkem 84 dětí. Objekt s lokací v těsné blízkosti městského centra využívá pěší návaznosti na městský park i prostorovou vazbu na stávající areál Městského domu dětí a mládeže.

Architektura vychází z morfologie místa. Hmotově se budova přimyká ke katastrální i přirozené hranici v severní části pozemku, kudy protéká Čelákovický potok oddělující areál školky a městský park. Budova delší fasádou přímo sleduje hranici pozemku a včleňuje se do stávajícího zděného oplocení.

Dvoupodlažní objekt je členěn provozně i dispozičně do 3 křídel, kam vybíhají jednotlivá oddělení pro pobyt dětí. Herny i pracovny se obrací do zahrady velkorysými prosklenými plochami s možností maximálního kontaktu s exteriérem. Severní fasáda při městském parku v kontrastu s otevřeností do zahrady se uzavírá více do sebe, hranice mezi vnějším a vnitřním chráněným prostředím je podtržena hravou křivkou z různobarevných okenních otvorů.

Fasády jsou pojednány ve světlé omítce v kombinaci s dřevěným obkladem. Budově jsou předsazeny membránové přístřešky vnášející dynamiku ke hmotově jednoduchému členění budovy. Přístřešky zvýrazňují hlavní komunikační osu, symbolicky a esteticky scelují navrženou školku s navazujícím areálem Městského domu dětí a mládeže, v neposlední řadě přispívají ke komfortu vnitřních prostor díky stínění prosklených částí.

  • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

  • Fakturace

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
DIČ: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
DIČ: CZ07239033

  • Kontakt
  • Sledujte nás