Náměstí I.P.Pavlova je prostor dlouhodobě definovaný především automobilovou dopravou dvou nadřazených městských komunikací Sokolská a Legerova v křížení s příčným průtahem mezi ulicí Ječnou a Náměstím Míru, kde se kromě automobilů pohybuje městská hromadná doprava. Prostor stejně tak dlouhodobě trpí absencí kvalitního městského parteru, zeleně a ploch, které by zde vyvážily pohyb chodců. Právě tomu je věnován projekt revitalizace jižní části náměstí, který je investicí TSK. Rozšíření ploch pro pěší, vytvoření odpovídajícího chodníkového korza s napojením na vstup do stanice metra, alejí stromů a městským mobiliářem je spojeno s úpravami nivelet přilehlých vozovek. Projekt byl proječně připraven v roce 2022 a realizován v roce 2023.

  • Lokalita

  • I. P. Pavlova, Praha 2
  • Realizace

  • 2023
  • Projektové práce

  • 2022
  • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

  • Fakturace

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
DIČ: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
DIČ: CZ07239033

  • Kontakt
  • Sledujte nás