Soutěže jsou pro architekty v kanceláři živou vodou. Rychle zformulovat koncepci, dotvořit ji podle zadávacích podmínek a věnovat se prezentaci. V porovnání s často únavnou a zdlouhavou realitou běžných projektů, které se tvoří a upravují měsíce a roky, je to najednou příležitost věnovat se intenzivně jedné věci po časově jasně vymezenou dobu.

  • Lokalita

  • Zoo Praha, Trója
  • Projektové práce

  • 2012 - 2013

Soutěžemi proto čas od času prokládáme naši vlastní práci, i když to pochopitelně přináší komplikace při organizaci práce na ostatních akcích. Za všechny soutěže, kterých jsme se účastnili, vzpomenu dvě.

První z nich byla na nové vzdělávací centrum v blízkosti vodní nádrže Želivka – „Vodní dům“. Tato úloha přesně zapadla do témat, kterým se i jinak věnujeme, a naše vize tohoto projektu byla nakonec odměněna Cenou poroty.

Druhou byla soutěž na nový pavilon v pražské ZOO – jihoamerická džungle s velkorysou konstrukcí zastřešení z ETFE fólie – vzduchem plněných polštářů velkých rozměrů, umožňujících pronikání světla do expozice bez nutnosti řešit pohledovou expozici nosné konstrukce.

  • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

  • Fakturace

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
DIČ: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
DIČ: CZ07239033

  • Kontakt
  • Sledujte nás