Čtyřkřídlá budova, pro kterou se zažilo pro její půdorysný tvar pojmenování „E“, byla postavena v letech 1929–1938 jako centrální skladiště pro ministerstvo pošt a telegrafů. Budova byla součástí areálu, který byl ve Vysočanech postaven na dosud nezastavěných pozemcích a sestával z již zmíněné hlavní skladištní budovy, z administrativní budovy u vjezdu do areálu na jeho východní straně, již neexistujícího skladu uhlí a kotelny, dále z komína s vodojemem a na jižní straně areálu z budovy dílen (tzv. „malého E“) a garáží, na místě, kterých dnes stojí hala 9.

  • Lokalita

  • Praha 9, Vysočany
  • Projektové práce

  • 2019 - 2020

Cílem projektu je v co v maximální možné míře zachovat původní historický charakter budovy i jejího okolí, ponechat její ošlehanost, mnohovrstvenost, autentickou atmosféru i stavební jednoduchost. Rekonstrukce by měla proměnit budovu v živý fungující celek, který bude i nadále využitelný pro nejrůznější nájemce z různých sektorů činností, bude umožňovat konání různých kulturních akcí, a který bude i do budoucna sloužit jako umělecký hub.

V rámci rekonstrukce bude zachováno co nejvíce původních konstrukcí a řemeslných prvků. Budova by měla být očištěna a zbavena dodatečných nánosů, novodobých vestavěných konstrukcí a přístavků. Historické prvky a původní konstrukce budou odborně repasovány a ponechány ve své surové autentické podobě tak, aby na první pohled bylo jasné, že se jedná o původní prvky. Ve shodném principu budou repasovány i fasády. Okolí budovy by se mělo stát živým místem a uměleckou galerií ve venkovním prostoru.

  • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

  • Fakturace

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
DIČ: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
DIČ: CZ07239033

  • Kontakt
  • Sledujte nás