Projekt obnovy průchodu na vltavské nábřeží v blízkosti Novotného lávky místě tzv. čapadla byl připravován řadu let. Souvisí s myšlenkou propojení města a řeky a je v tom jedním z řady podobných projektů, které vznikly a vznikají na různých místech Prahy. Místo na konci ulice Karolíny Světlé bylo kdysi jen účelově zahrnuté zbytky zeminy při dokončování regulace Smetanova nábřeží, ta současně skryla jeho původní podobu, časem pak zanikl i zmiňovaný průchod k Vltavě. Jeho znovuotevření je spojené s vytvořením nového volnočasového veřejného prostoru s vodním prvkem a zelení. Projekt současně navazuje na revitalizaci ploch tzv. Anenského trojúhelníku, kde v nedávné minulosti došlo k obnově Betlémského a Anenského náměstí a rekonstrukcím přilehlých ulic s akcentem ke zlepšení prostupnosti a pohybu pro pěší.

Projekt je v současné době připraven k realizaci ve své první etapě, kterou je vytvoření nového náměstí s kašnou a stromem, při zachování stávajícího javoru se zemním balem na Smetanově nábřeží.

  • Lokalita

  • Česká republika, Praha
  • Projektové práce

  • 2016 - 2017
  • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

  • Fakturace

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
DIČ: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
DIČ: CZ07239033

  • Kontakt
  • Sledujte nás